FÖR EN MER HÅLLBAR FRAMTID

Skidåkning är en fantastisk aktivitet för att hålla kroppen i trim. Med produkterna från YES Skiwax så skapar du bästa förutsättningarna både för dig som användare och naturen.

Arbetsmiljön för alla som vallar skidor har de sista åren hamnat i fokus. Det som diskuterats flitigast är fluorkomponenterna som inte är hälsosamma eller bra för miljön och dessa kommer att fasas ut. Men vi måste komma ihåg att traditionella vallor som vi smälter ut på skidan eller de nya flytande varianterna kräver efterbehandling med borstar och det skapar mängder med fint borstdamm som vi bör undvika att andas in. Dessutom så påverkar värmen från vallajärn skidans belag varje gång och ökar slitaget på strukturen.

Med Yes Skiwax Rotosystem kan du valla skidor snabbt och enkelt med fluorfria vallor och du minskar mängden damm till väldigt små mängder som annars kommer vid borstning. Man kan faktiskt valla för tävling i köket.

Rotosystemet är en väg framåt för hållbar vallning och tillsammans med våra ny fluorfria produkter så ser framtidens vallning redan ut att vara på plats. Att mekanisk påläggning av skidvalla tillhör framtiden är uppenbart då flera andra leverantörer producerar lösningar och produkter.